top of page

BİR KADININ REGLİ GÜNLÜĞÜ

Canım anlıyor musun? acıyor Bir kadının regl dönemi günlüğüdür, sert ve inişli çıkışlı bir yazı olabilir... 

Evet tam da Cem Yılmaz’ın dediği gibi “hal


le- rim var”. Ne yapmalıyım gocunmam mı lazım? Saklayayım mı neden beyaz elbise giyemedi- ğimi? Yüzümde sivilceler çıkıyor, evet. Onlar- ca tatlıyı sen yesen senin de her yerinde her şey çıkabilir. İlgi bekliyorum çok doğru, eline mi yapışır kırk kere ‘’iyi misin’’ diye sorsan? Dünyanın merkezi ben olmak istiyorum çünkü tam da bana yakışan o. Çirkin hisseti- yorum, güzeller güzelisin desen ölür müsün? Evet ben abartıyorum, evet kapris yapıyorum. Çünkü canım acıyor anlıyor musun? Ne diyordu şu dilden dile dolaşan ‘çok komik cümlelerde’ beyefendi. Elin kadını uçak kaldırı- yormuş hastayken. Ben dizleri çizgili pija- mamla oturuyormuşum, hallerim varmış. Ben uçak kaldıramaz mıyım sanıyorsun? Ben senin gibi bir adamı kaldırıyorum, evde 3 çocuk kaldırıyorum, bütün evin temizliği, ye- meği, sorumluluğu, yükünü kaldırıyorum. Ça- 

lışıyorum, eve geliyorum, çocuğumun ödevle- rini yapıp, yemek yedirip, yatırıp kocamla ilgi- leniyorum. Ne demiştin uçak kaldıramıyor muymuşum? Bilmiyorsunuz bari biliyormuş gibi davranma- yın, anlamaya çalışın! Ben ilgilenen beylere biraz anlatayım; kendileri duygu değişimleri- nin sık yaşandığı bir dönemdir. Kadın bu dö- nemde yok yere üzülüp, yok yere kızabilir. Özellikle fazla ağrısı olan kadınlar biraz daha agresif olabilir. Rahat hareket edemez ve ka- sılıp gerilebilir. Sürekli söylenebilir ve memnu- niyetsizlikleri olabilir. Eğer bir kadınla bir hayat paylaşıyorsanız bu konuda biraz ince düşü- nüp, hassasiyet gösterirseniz incileriniz dö- külmez. Bir şeyi yapmadan önce iki kere dü- şünmek, bir cümle kurmadan önce yine iki kere düşünmek aslında hep yapılması gereken şeyler olmasına rağmen sadece 3-4 güne bile razı olduğumuz acı bir gerçektir. 

“HER AY AYRILIYORUZ” Yaş: 25 Meslek: Elektronik Servis 6 aylık bir ilişkim var, inanır mısınız her ay ayrılı- yor birkaç gün sonra barışıyoruz. Ben artık an- ladım kesin kız arkadaşımın özel günlerinden kaynaklanıyor. Böyle günlerde bende sevdiği şeylere gıcık olmuş oluyor, sürekli kavga çıkar- mak ister gibi . Ama ben de artık tedbirli davra- nıyorum, o günleri onunla beraber takip edip, bir hafta kala ilgimi daha fazla yoğunlaştırıp, daha çok alttan almaya çalışıyorum. 

“İSTEYEK YAPMADIĞINI BİLİYORUM...” Yaş: 36 Meslek: Otelci Eşimle anlaştık; O günlerde kraliçem oluyor. “Nasıl yani” derseniz. Beni yanında istiyorsa ya- nındayım, görmek istemiyorsa bir köşede sesiz sedasız yok gibi oluyorum. Gerçek şu ki ger- çekten kadınları duygusal anlamda alt üst eden bir d


önem oluyor. Onlarda bu dönemlerinde ken- dilerinden hiç memnun olmuyor, isteyerek yap- madığını bildiğimden eşime anlayışlı davranıyo- rum çünkü sonraki günlerde onun bana daha fazla anlayışlı ve sabırlı olduğunu biliyorum. Biz erkeler de hiç kolay değiliz. 

“SORUNSUZ ATLATIYORUZ” Yaş: 29 Meslek: İşletmeci Kız arkadaşımın regli dönemlerini bildiğimden tepkileri değiştiği an anlayabiliyorum. Bana sakin olmak düşüyor. Bunu başardığımı düşü- yorum çünkü sorunsuz atlatıyoruz. 

Yakın çevremizde, okurlarımızdan ve arka- daşlarımızdan sorduk ve bu yanıtları aldık. As- lında durum erkekler için biraz anlaşılmaz gö- rünse de kadınlar kendilerinin farkında ve is- tekler basit: Anlaşılabilmek Kadınlar regl döneminde en çok anlaşılabilmek ister. Birilerinin onu anla- masını, söylediklerini sabırla dinlenmesini ve biraz daha anlayış bekler. Duygusallık İlgi, sevgi ve yoğun aşk ister. İnanın ağrılar bile azalır beklediği duygusallığı yakaladığında. Dinlenmek Karın, baş ağrıları, aşırı sinirlik, şiş- 

TERK ETME NEDENİ! Yaş: 34 Meslek: Bankacı Normalde sakin ve keyifli bir kadın olmama rağ- men regl dönemlerinde çekilmez biri oluyorum, her şey sinir yapabiliyor. Bazen de olabildiğine duygusal oluyorum. İnanır mısınız Kemal Sunal filmleri bile beni ağlatıyor. O günlerde sarılma ve ilgi istiyorum. Eğer bir beraberliğim yoksa yal- nızlığıma isyan ediyorum, varsa erkek arkada- şımdan ilgisinin iki katını istiyorum. Eğer ilgi ek- sikliği yaşıyorsam o günlerde terk etme nede- nim olabiliyor 

“TAHAMMÜLSÜZÜM” Yaş: 38 Meslek: Gazeteci Duygularımı alt üst eden ne varsa bu dönemde yaşamışımdır. Bütün ayrılıklarım, dostlarımla kır- gınlık yaşadığım zamanlar, eve kapatıp bunalıma girdiğim zamanlar, bu zamanlar. O kadar hırçın oluyorum ki duygu eksikliği hissettiğim an dip- teyim, sondayım tam depresyondayım. Ben ikizler burcu kadınıyım. İşte diğer ikizim benim regl döneminde kendini gösteriyor. Etrafımda- kilere tahammülsüz bir kadın oluyorum, yarım yaşadığım ne varsa


isyana sürüklüyor, bir hafta kendimi kapatıp kimsenin bu halimi görmesini is- temiyorum. Bunu bekli de sevgi eksikliği ya da yarım olan yanlarımızın zayıf zamanlarda dışarı çıkması olarak görüyorum. 

TEK DERT: ÇİKOLATA Yaş: 22 Meslek: Öğrenci Aşırı derecede çikolata yeme isteği oluyor. 

Duygularımda bir değişiklik ya- şamıyorum, sadece bol bol şekerli yiyeceklere ihtiyaç 

duyuyorum. 

kinlik bıktırıyor. Biraz daha fazla dinlenmek, ye- rinden kalkmamak, dinlenmek ister. Daha yoğun duygularla seks Özellikle regl dö- neminde kadının sıkıntılarından biri sevişme is- teğidir. Bunu yapamadığı için de daha agresif olacağından beyler sexy tavırları bırakıp se- vimli bir ayıcı


k şekli almanızı tavsiye edebili- rim. Aksi taktirde sevişemedikçe size başka yerlerden saldırabilir. Erkeler kadında anlam veremediği bir haller ol- duğunu hissettikleri zamanlarda bilsinler ki ya reglidir ya da regl günü yaklaşmıştır... [ 





bottom of page