İLİŞKİLER

ALDATILAN KADIN TEKRAR GÜVEN DUYGUSUNU KAZANIR MI?

YAZAR : Enyy Dergi

30 Kasım 2020


Günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle beraber insan ilişkilerinde büyük değişimler meydana gelmiştir. Son zamanlarda göze çarpan sağlıksız insan ilişkilerinin temelinde yatan mefhumlardan biri de güvensizliktir.

Kişinin özellikle çocukluk döneminde yaşadığı olumsuz deneyim ve travmaların etkili olduğu güvensizlik sorunu, yaşam boyunca kendini göstermekte ve kişinin yaşantısını etkilemektedir. Aileden yeterince alınamamış olan sevgi ve özgüven gibi durumların temel oluşturduğu güvensizlik kavramı insan ilişkilerini kangren eden unsurlar olarak bilinmektedir.

Kaybetme korkusu, yetersizlik hisleri ve olumsuz deneyimler kişilerin ilişkilerdeki karar mekanizmalarını önemli derecede etkilerken toplumda sağlıksız ilişkilerin de artış göstermesine neden olmaktadır. Olumsuz deneyimlerin çoğalması, yeni ve sağlıklı başlangıçlar için umutsuzluk tohumları ekmekte ve tükenmişlik halinin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.

Teknolojinin de yaşamımızı esir aldığı günümüzde, internette kendini göstermeye devam eden suni profiller, ilişkilerde güvensizlik durumunu arttıran unsurlardan biri haline gelmiştir. Günümüzde bazı insanlar toplumda yer edinmek, herkes tarafından beğenilmek gibi hislerle çıktıkları bu suni internet yolculuklarında başkalaşmakta ve gerçeklikten tamamen uzaklaşan bireyler olarak yaşantılarına devam etmektedirler.

İnsanlar inşa ettikleri dünyalarında yapay ve kısa ömürlü ilişkiler yaşayarak olumsuz deneyim ve travmalarını çoğaltmaktadırlar. Emek verilmeyen ve tahammüle yer olmayan günümüz ilişkilerinde sağlıklı bir süreçten bahsedemez duruma gelmiş durumdayız. Bu çerçevede üzgün ve yalnız yüzlerin çoğaldığı, umutsuzluğun ve hayal kırıklıklarının arttığı distopik bir evren bizi içine almış durumda. Bir çıkış yolu olarak mevcut durumdan kaçmak yerine, kişilerin özeleştirilerini yapıp değişim için harekete geçmeleri insan ilişkilerinde normalleşme yolunda önemli adımlar olacaktır. Karşımızdaki kiş

iye ve kendimize karşı dürüst olmak, empati yapmak, sağlıklı iletişim kurmak ve bencil davranmamak ilişkilerde güvensizlik durumunu önemli derecede azaltacak unsurlar arasındadır. Yaşamımızda kendi çabalarımızla aşamadığımız, gerçekleştiremediğimiz durumlar için psikolojik destek almak hem sağlıklı bireyler olmamıza hem de sağlıklı ilişkiler geliştirmemize de yardımcı olacaktır.

Sevgilinizin ya da eşinizin sizi aldattığını nasıl anlarsınız?

Yalan söyleme, tutarsız davranışlar, iletişimsizlik, ilk dönemlerde suçluluk duygusunu maskelemek için sürprizler yapma, aniden öfkelenme ve agresif davranışlar, aldatılan kişiyle daha az vakit geçirme isteği, uyku bozuklukları, aldatan kişinin zevklerinde ani değişiklikler, elektronik cihazlarla daha fazla vakit geçirme, özgüven artışı ve kişisel bakıma daha fazla önem verme, eleştirilmeye tahammülsüzlük, sorumluluklarını yerine getirmemeye başlama gibi belirtiler aldatılma belirtisi olarak sıralanabilir.

Daha önce aldatılmış olmak tekrar aldatılacak olduğumuzu mu gösterir?

Hayır, böyle bir kural yoktur. Tekrar aldatılmamak için karşımızdaki kişilerle sağlıklı ve

şeffaf bir iletişim kurmamız önemli olacaktır.

Güven duygusunu yeniden kazanmak için neler yapmak gerekir?

İlişkilerde tekrar güven duygusunun tekrar kazanılması için çiftlerin birbirleriyle açık ve sağlıklı iletişim kurmaları, önceki hatalarının farkına varıp bunları tekrarlamamaları önemli unsurlardır.

Psikologlara sadece deliler mi gider?

Tabiî ki hayır. Psikoloğa herkes gidebilir. Yaşamımızı daha kaliteli hale getirmek ve kişisel gelişimimizi sağlıklı bir şekilde artırmak için psikoloğa gidebiliriz.

İnsanın kendine güvenmesi iyi mi yoksa kötü müdür?

İnsanların kendilerine güvenmesi iyidir. Elbette kendine güvenmenin de bir sınırı vardır. Birçok konuda olduğu gibi kendine güvenin de abartılması kişi için istenmeyen sonuçlar doğurabilir.

Ailenin güven konusundaki önemi nedir?

Ailenin güven konusundaki yeri oldukça önemlidir; çünkü güven duygusunun temeli ailede atılır. Çocukluk döneminde yaşanan travmalar ve olumsuz deneyimler yaşam boyu güven mekanizmamızı etkiler.

Güvensizlik konusunda terapi nasıl ilerler?

Terapi süreci danışana göre değişmekle beraber, danışanın durumu ve ihtiyaçları doğrultusunda hedefe yönelik oluşturulan plana göre ilerler.

Terapinin ne kadar süreceğini kim belirler?

Terapi süreci terapist ve danışan işbirliğiyle belirlenir.

İyi bir terapist nelere dikkat etmelidir?

İyi bir terapist mesleğinde etik değerlere dikkat etmeli, kendini alanında sürekli geliştirmeli ve alandaki yeniliklerden haberdar olmalıdır.

Psikologlar Danışanların anlattıklarını başkalarına anlatır mı ?

Psikologlar meslek etiği gereği danışanların anlattıklarını başka kişilere aktarmazlar. Ayrıca danışanın izni olmadan ses ve video kaydı da yapamazlar.

Güvensizlik sadece karşı cinse karşı mı vardır?

Güvensizlik yalnızca karşı cinse yönelik bir duygu durumu değildir. Bu durum kişiden kişiye de değişiklik göstermektedir.

Güven nasıl kaybedilir?

İlişkilerde güven kaybı yalan, aldatılma, hayal kırıklıkları, sadakatsizlik, tutarsızlık vb. nedenlerle kaybedilebilir. Yaşanan bu olaylar arttıkça güvenin tekrardan kazanılması zorlaşır. İlişkilerde yaşanan güven kayıpları kişide anksiyete, paranoya ve aşırı uyarılmıştık hallerini doğurabilir.

PSİKOLOG Yıldız TOKMAK

ALDATILAN KADIN TEKRAR GÜVEN DUYGUSUNU KAZANIR MI?

YAZAR : Enyy Dergi

30 Kasım 2020

İLİŞKİLER

İlgili Başlıklar


Copyright 2024